Abdijbieren.
Geestrijk Erfgoed
Jef van den Steen
2004 Uitgeverij Davidsfonds NV
ISBN 90 5826 302 9

Het boek schetst de geschiedenis van achtien erkende en 4 niet-erkende Belgische abdijen. Het geheel met veel foto's.
Verder toeristische tips bij de abdij en het bier.